Associació
Qui som?
La Associació d'Empresaris Metal·lurgics de l'Alt Maresme és una organització empresarial que es va constituir l'any 1978 i que es proposa representar, gestionar, defensar, coordinar i fomentar els interessos professionals del seus membres. S'ha constituït sense finalitats lucratives, per la integració voluntària de les empreses, radicades en el seu àmbit territorial, que exerceixen activitats económiques de caràcter metal·lúrgic, ja siguin industrials, comercials o de serveis.

La seva finalitat és la defensa dels interesos d'índole económico-social dels seus membres, amb la promoció de tot alló que contribueixi a fomentar el prestigi de la professió i elevació del seu nivell profesional i humà.
L′Associació acull empreses metal·lúrgiques d′activitats diverses:
General
Comerç del metall, venda de recanvis, etc.
 
Automoció
Venda i reparació de vehicles, automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, forestal, etc.
 
Instal·lacions
D′electricitat, aigua, gas, calefacció, climatització i afins.
 
Serralleria
Muntatges diversos de ferro, alumini, acer inoxidable, etc.
 
Construcció de maquinària
Fabricació i mecanització de components metàl·lics diversos.
 

Per tal d’aconseguir els seus objectius, l’Associació ofereix a les empreses afiliades:

·        La representació i la defensa de les empreses davant de l’Administració Pública i davant de qualsevol classe d’organisme.

·        La informació i l’assessorament sobre les novetats que tinguin interès per a la professió, en matèria legislativa, tècnica, econòmica, financera, etc.

·         La vinculació de les empreses en organismes empresarials superiors.

·        Tot un quadre de serveis, que poden ajudar a les empreses a desenvolupar la seva tasca amb més competivitat.

Per qualsevol informació addicional:

93 769 27 58

Associació | Circulars | La Revista | Legislacions | Cursos | Associar-se | Contacte | Nota legal